• About Us

  สเกลส์ เซ็นเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง ผู้เชี่ยวชาญงาน Scale
  รับติดตั้ง - จำหน่าย - ซ่อม - ตรวจเช็ค เครื่องชั่ง เครื่องชั่งดิจิตอล ตาชั่ง ตาชั่งรถบรรทุก ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกชนิด และดูแลเครื่องชั่งหลังการขาย

  อ่านต่อ »

 • Service

  บริการซ่อมตรวจเช็คเครื่องชั่ง,เครื่องชั่งดิจิตอล,จำหน่ายตุ้มน้ำหนัก ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องชั่ง บริการปรับเซ็ตน้ำหนักเครื่องชั่ง
  โดยใช้ตุ้มน้ำหนักที่ผ่านมาตรฐาน ISO/IEC17025

  อ่านต่อ »
 • Contact Us

  บริษัท สเกลส์ เซ็นเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  34/3 หมู่ 2 ซ.ไปรษณีย์เก่า ถ.ศรีนครินทร์ - หนามแดง
  ต.บางพลีใหญ่ จ.สมุทรปราการ

  อ่านต่อ »

Products