ผลงานการติดตั้ง


 • 3x18 m. 2

  หน้างานจังหวัดระยอง

 • 3x18 m.

  หน้างานจังหวัดระยอง

 • S7003694

  หน้างานจังหวัดปราจีนบุรี

 • S7003695

  หน้างานจังหวัดปราจีนบุรี

 • SSL11987

  หน้างานจังหวัด
  สมุทรปราการ

 • SSL12393

  หน้างานจังหวัด
  สมุทรปราการ

 • แท่นชั่ง 3x8 m.

  แท่นชั่ง 3x8 m.

 • แท่นชั่งสำเร็จรูป 3x8 m. 2

  แท่นชั่งสำเร็จรูปหน้าเหล็ก

 • แท่นชั่งสำเร็จรูป 3x8 m.

  แท่นชั่งสำเร็จรูปหน้าเหล็ก

 • ภาพ0040

  3x8 เมตร

 • ภาพ045

  3x18 เมตร หน้างาน
  จังหวัดสงขลาประเภทเครื่องชั่งรถบรรทุก ชนิดพื้นแท่นชั่ง ขนาดแท่นชั่ง ขนาดพิกัด ค่าอ่านละเอียด
กว้าง ยาว
1.เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบแท่นลอย คอนกรีต
เหล็ก
3.0 m. 6.5,8,9
18,20 m
30, 40 ton 5  kg.
50, 60, 70
80, 90, ton
10 kg.
100, 120 ton 20 kg.
2.เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบบ่อ คอนกรีต
เหล็ก
3.0 m. 6.5,8,9
18,20 m
30, 40 ton 5  kg.
50, 60, 70
80, 90, ton
10 kg.
100, 120 ton 20 kg.
3.เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบบ่อ 2 ระบบ  
(แมคคานิคส์ + อิเลคทรอนิกส์) 
- ก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงจากระบบ
แมคคานิคส์ (คานเลื่อน) ที่ท่านมีใช้อยู่ก็ได้
คอนกรีต
เหล็ก
3.0 m. 6.5,8,9
18,20 m
30, 40 ton50,
60, 70
80, 90, ton
5  kg.
10 kg.
100, 120 ton 20 kg.
4.เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบเคลื่อนย้ายได้ (ช่วงสั้น) เหล็ก 3.0 m. 7.2 m. 30, 40 ton
50 ton
5  kg.
10 kg.
5.เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบเคลื่อนย้ายได้ (ช่วงยาว) เหล็ก 3.0 m. 16.4 m. 50, 60, 80 ton
100, 120 ton
10 kg.
20 kg.
6.เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบเคลื่อนย้ายได้ (ขนาดเล็ก) เหล็ก 2.25 m. 5.5 m. 10, 15 ton 2, 5 kg.
7.เครื่องชั่งรถบนรรทุกแบบพกพา เหล็ก 5 . 0
9.0 m.
4.0, 5.0
7.18 m.
5, 10, 15 ton 2, 5, 10 kg
8.เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบคานยกน้ำหนัก เหล็ก 3 m. 6.5,7,8
9,18 m.
30, 40, 50
60, 80,100 ton
1 kg.