บริการของเราบริการซ่อมตรวจเช็คเครื่องชั่ง บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องชั่ง
บริการปรับเซ็ตน้ำหนักเครื่องชั่ง โดยใช้ตุ้ม้ำหนักที่ผ่านมาตรฐาน ISO/IEC17025 บริการจำหน่ายตุ้มน้ำหนัก